Reiki apmācības līmeņi


              Reiki apmācības līmeņi.

    Reiki Rioho tradicionālajā sistēmā ir trīs līmeņi. Sjoden (ieiešana), Okuden (iedziļināšanās), Sinpiden (noslēpums), bet ceturtajam Reiki Skolotāju apmācības līmenim ir savi apakšlīmeņi un īpašas prasības mācekļiem.

    Iniciācijās Ι, II, III un Meistara līmenī Reiki māceklis saņem iniciāciju -„uzskaņojumu”, lai spētu uztvert cilvēka iedzimtās spējas aktīvi saņemt un dot citiem Visuma Dzīvības enerģiju – Reiki, teorētiskās zināšanas un apgūst meditatīvās un dziedināšanas prakses, elpošanas un relaksācijas tehnikas atbilstoši apmācības līmenim.

Jāievēro, ka visos līmeņos:

  • Reiki dziedniecība var būt pielietota vienlaicīgi ar citām tradicionālām vai tautas ārstniecības metodēm;
  • Dziedinot cēloņus, saslimšanas saknes, jūs izdziedināt pašu slimību. Tāpēc ir vajadzīgs laiks, lai skaidri varētu ieraudzīt iedarbības rezultātus. Taču pat minūtes laikā var sniegt reālu, iedarbīgu palīdzību. Prasmīgi Meistari spēj dziedināt pat tikai ar savu klātbūtni, pieskaršanos vai skatienu;
  • Jūs varat izdziedināt sevi, citus cilvēkus, dzīvniekus, augus;
  • Svarīgs noteikums, lai notiktu izdziedināšanās, ir jūsu nodomu tīrība, labestība un beznosacījumu mīlestība pret visu Esošo.

Reiki I. Līmeņa seminārs Sjoden (ieiešana) – sevis un citu dziedināšana.

   Tiek atklāta cilvēka iedzimta spēja, jau no Dabas iedzimta, pašizdziedināties un palīdzēt citiem, neierobežoti iegūstot un nododot visam dzīvajam papildus enerģiju, kura nes sevī dzīvību un veselību.

   Pirmajā līmenī Reiki jūs iemācīsieties strādāt ar dzīves enerģiju, dziedinot sevi un citus ar savām rokām. Reiki nomierina un harmonizē enerģijas plūsmu jūsu ķermenī.

   Regulāri izpildot meditatīvās un dziedinošās prakses, jūs dabiskā, vienkāršā un katram cilvēkam pieejamā veidā izdziediniet prātu un ķermeni, apziņas emocionālo stāvokli.

 Reiki II līmenis. Okuden (iedziļināšanās) – mentālā un distancētā dziedniecība.

    Reiki spēka palielināšana un Reiki pielietošanas spektra palielināšana.

Reiki enerģija ir pieskaitāma tādam enerģijas veidam, kuras līmeni un īpašības cilvēka apziņa nav spējīga mainīt. Tā ir kosmiska Mīlestības enerģija. Otrajā līmenī Jūs mācāties ne tikai nodot šo enerģiju, bet arī vadīt (kontrolēt) savus nodomus pēc harmonijas principiem;

  Jūs mācāties izmantot Reiki simbolus, lai nodotu enerģiju jebkādā attālumā, pagātnē, tagadnē un nākotnē; dziedēt ne tikai cilvēkus, dzīvniekus, priekšmetus, bet arī situācijas, attiecības ar cietiem cilvēkiem;

  Tāpat Jūs varēsiet „aizsargāt” sevi, attīrīt priekšmetus; dziedināt ieradumu, koriģēt neharmonisku uzvedību; strādāt ar emocijām; veiksmīgi realizēt iecerēto un tam līdzīgi.

  Jūs iemācīsieties daudz dziļāk strādāt ar sevi un citiem cilvēkiem. Daudz smalkāk un dabiskāk saprast procesus, kuri ar jums notiek, apzinātāk strādāt ar Debesu un Zemes dziednieciskajām enerģijām.

 Reiki III. līmenis. Sinpiden (noslēpums) – tālāka garīga izaugsme,

Intuīcijas un dziedniecisko spēju palielināšanās.

  Daudz dziļāk tiek izprastas visas agrāk apgūtās meditatīvās un dziedināšanas tehnikas. Trešo līmeni sauc par „noslēpumu”. Pilnīgi mierīgs prāts un Dieva dotās misijas apzināšanās šajā dzīvē – tas ir noslēpums. Vēl lielāks dziļums visā: dziedināšanā, attīrīšanā, meditācijās. Tas ir enerģijas augstākais līmenis, kurā spējas dziedināt un pašattīrīties ar Reiki palīdzību ievērojami palielinās.
  Ar trešo līmeni beidzas apmācība, kāda ir pietiekama, lai Reiki reāli praktizējošs cilvēks varētu sevi pilnībā realizēt.

 Reiki Skolotāja asistenta līmenis.

  Šo godpilno Reiki skolotāja asistenta līmeni, ar personisku lēmumu, Reiki skolotājs piešķir tiem, saviem mācekļiem, kuri uzsākuši meistar-treniņu un veiksmīgi to apgūst, kam ir liela pieredze Reiki III līmenī, kuri aktīvi un regulāri palīdz Skolotājam viņa darbā, kuri vēlas un reāli piepilda savu vēlmi attīstīties tālāk. Skolotāja asistenta nosaukuma piešķiršana – tas ir apstiprinājums skolnieka reāliem sasniegumiem meistar-treniņā.

 Reiki meistara–skolotāja līmenis – tiesības mācīt Reiki metodi citiem.

   Uz meistara–skolotāja apmācību var pretendēt tikai tāds māceklis, kas guvis reālus panākumus Reiki pielietošanā, kam ir nevainojams stāvoklis, ir dedzīga vēlēšanās mācīt cilvēkiem Reiki, un saņem personisku atļauju apmācībai no sava skolotāja.Tad sākas meistar treniņš, kura laikā atveras mācekļa dziļākā, īstā būtība.

 

Tikai tas, kurš spējis veikt šos garīgos pārbaudījumus, tiek pielaists semināram un iniciācijai Reiki meistara–skolotāja līmenī. Tikai tie, kas tiešām nolēmuši savu dzīvi veltīt kalpošanai cilvēkiem, ir cienīgi saukt sevi par Reiki skolotājiem, un viņu mācekļi iegūs ne tikai vispārpieejamās zināšanas, bet arī to metodes būtisko ideju, ko spēj nodot skolotājs tikai caur savu pieredzi un personību. Katrs Reiki seminārs – tas vispirms ir seminārs Reiki skolotāja personībai.

 Laimīgu ceļu brīnumainajā Reiki pasaulē!!!

Skatīts: 3604x         Ieteikt draugiem       TweetMe   

Atpakaļ